Produkter

Väntar på foto   Spännspole T-fäste 
Horserail 200m rulle Spännspole  T-fäste
3 wires med hot top
Brun, Svart, Vit

Används för att spänna
staketet så att det
alltid är rakt o snyggt 
Används där staket
möter varandra vid
samma stolpe
     
Isolator Toppisolator   HR fäste  
 Stolpfästen    Ändfäste  
 Val av stolpfäste beror 
 på typ av staket och
 stolpar
   Används vid början av
   staketet oftast vid
   ex.vis grinden